Box Plate

เป็นกล่องยาง หรือ กล่องเหล็ก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้า หน้าที่หลักของ box plate magnet ทำหน้าที่ยืดแผ่นเหล็กที่ฝังอยู่ในคอนกรีต Box plate / box out จะช่วยในการจับยึดได้ดีโดยไม่ต้องใช้กาว สะดวก ง่าย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ทนทาน